Barnyard Pinata Kit

Barnyard Pinata Kit

  • $ 3896
  • Save $ 1169


some_text

Barnyard Pinata Kit Barnyard Pinata Kit includes: (1) Barnyard Pull-String Pinata, Candy and Toy Pinata Fillers, (1) Pinata Blindfold, and (1) Pinata Buster. Weight (lbs) 2.75 Length (inches) 18.5 Width (inches) 17 Height(inches) 3